Privacybeleid

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hope Coaching & Training is gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens. Hope Coaching & Training is gevestigd te Drachtstercompagnie.

Persoonsgegevens
Uw contactgegevens (zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer) worden gebruikt om contact met u te houden over de weg die wij samen gaan.
Hope Coaching & Training vraagt alleen naar uw contactgegevens nadat u heeft toegezegd om met Hope Coaching & Training te werken. Ziet u er na een oriëntatie vanaf dan is dat prima. Dan verdwijnen uw eventuele gegevens uit het systeem.

Verwerken persoonsgegevens
Mocht u besluiten om te werken met Hope Coaching & Training dan vragen wij u waarschijnlijk om meer gegevens, bijvoorbeeld informatie over u of uw kind tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij Hope Coaching & Training. Er wordt alleen gevraagd naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking.

Beveiliging
Hope Coaching en Training beschermt uw gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. 

Cookies
Hope Coaching en Training gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en hiermee kan de website worden geoptimaliseerd.

Niet digitale gegevens
Het kan zijn dat Hope Coaching & Training iets opschrijft over u of dat er iets wordt bewaard wat u bij ons heeft gemaakt. Dit wordt bewaard in een afgesloten kast. Er wordt dus niets van uw persoonlijke gegevens gedeeld met anderen zonder uw toestemming, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. Wel houdt Hope Coaching & Training zich aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht van de belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Jouw rechten
Uw privacy wordt gerespecteerd. U heeft ten allen tijden het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U mag Hope Coaching & Training hierover altijd aanspreken. Indien u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar info@hopecoaching.nl.