Werkwijze

Werkwijze

  • Coaching is vaak kortdurend, gemiddeld slechts 2 tot 5 sessies.
  • De sessie duurt gemiddeld 45 – 60 minuten.
  • U kunt zich aanmelden door het invullen van het contactformulier. Hierin kunt u in het kort de reden van uw aanmelding aangeven.
  • De individuele coaching is op basis van giften.
  • Van de trainingen ontvangt u een factuur. Deze dient binnen 8 dagen te worden voldaan.
  • Tot 7 dagen van tevoren kunt u kosteloos een training annuleren. Daarna wordt het tarief in rekening gebracht.
  • Voor aanmelding is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.
  • Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.
  • Onze werkwijze is conform de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.