Christelijke psychische hulpverlening

Christelijke psychische hulpverlening nodig?

Heb je het gevoel dat het niet zo lekker loopt in je leven en ben je op zoek christelijke psychische hulpverlening? Bij Hope Coaching bieden we waar jij naar op zoek bent. Wij, twee vriendinnen met passie voor het christelijke geloof, voor mensen en om mensen weer goed op weg te helpen, vormen Hope Coaching. Inmiddels hebben wij jarenlange ervaring in coaching van kinderen, pubers en volwassenen op de gebieden van christelijke psychische hulpverlening, bevrijdingspastoraat en training. Door onze opleiding, ervaring, ons geloof en gebed is een prachtige combinatie ontstaan, met name op christelijk psychologisch gebied. We zien dat mensen door God innerlijk genezen worden en bevrijd. Het is verstandig om bij traumatische ervaringen hulp te zoeken en als christen past dan christelijke psychische hulpverlening. Traumatische ervaringen zoals depressies, een burn-out, overschreden grenzen, je identiteit, hooggevoeligheid of een onzeker of laag zelfbeeld kunnen de oorzaak zijn dat je vastloopt. Tijdens de coaching sessies vragen we in gebed aan God welk gebied er aangeraakt mag worden, om zo bevrijding en herstel te krijgen. We bespreken traumatische ervaringen en ook familiebetrekkingen om bepaalde patronen te ontdekken. Door bewustwording van die patronen kan er vergeving plaatsvinden, wat jou innerlijk herstel brengt.

Waarom christelijke psychische hulpverlening

Als christen is het voor de hand liggend om te kiezen voor een christelijke psychische hulpverlening. Overigens bieden wij ook reguliere coaching aan, die als je dat wilt, afgesloten kan worden met gebed. Als christen zoek je je hulp bij Christus en dat doen we bij Hope Coaching door in gebed te gaan en God te vragen om jouw herstel. Denk bij christelijke hulpverlening onder andere aan ADHD, depressie, autisme, dwangstoornis, persoonlijkheidsstoornis of angstgevoelens. Door de christelijke coaching van Hope Coaching krijg je weer hoop op emotionele stabiliteit, meer zelfvertrouwen, een gezond zelfbeeld en leer je je gaven in te zetten. Speciaal voor kinderen en jongeren heeft Hope Coaching trainingen, die hulp bieden bij een laag zelfbeeld en laag zelfvertrouwen, het moeilijk grenzen aan kunnen geven, meeloopgedrag en ook bij moeite met leren en moeite om zichzelf te kunnen zijn.

Meer informatie over christelijke psychische hulpverlening

Bij Hope Coaching duren de coachingsessies meestal kort, gemiddeld zo’n twee tot vijf sessies, waarbij een sessie gemiddeld ongeveer 45 tot 60 minuten duurt. Je kunt je voor bevrijdingspastoraat of andere christelijke coaching aanmelden via het contactformulier op deze site. Voor je aanmelding bij Hope Coaching heb je geen verwijsbrief van je huisarts nodig. Wij werken volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.